Diensten

Aankoop
Wij begeleiden u bij het zoeken naar en het aankopen van een woning. Deze service verloopt globaal als volgt.

 • Intakegesprek, inventarisatie van uw zoekwensen en uitleg over het aankoopproces en onze dienstverlening.
 • U wordt dagelijks op de hoogte gehouden van het meest actuele aanbod dat aan uw zoekprofiel voldoet.
 • Wij maken een afspraak voor u om samen de woning te bezichtigen.
 • U krijgt een totaaladvies over de woning. De marktwaarde en courantheid worden bepaald waarbij onder andere locatie, bouwkundige staat, omgevingsfactoren, gezondheid vereniging van eigenaars, erfpacht en oppervlakte van belang zijn.
 • Na dit waardeoordeel kan er besloten worden om een bod uit te brengen. Wij bepalen in nauw overleg met u de beste onderhandelingsstrategie.
 • Formulering van de bieding met bijkomende condities.
 • Verzamelen en recherche van alle akten en overige documenten en informatie inwinning bij gemeentelijke instellingen, Milieudienst, Kadaster en vereniging van eigenaars.
 • Bepalen of er advies ingewonnen dient te worden bij een derde zoals een bouwkundige of een asbestinspecteur.
 • Voorbereiden en begeleiden van koopakte bij de notaris.
 • Toezien op voortgang en aflopen van cruciale data zoals die van de ontbindende voorwaarde(n).
 • Begeleiding inspectie van de woning en leveringsakte bij de notaris.
 • Eventueel nazorg.

Bij een aankoopopdracht werken wij op basis van no cure no pay. Indien u zelf al een geschikte woning heeft gevonden en u wilt door ons een deel van het aankoopproces laten doen dan kan dit tegen gereduceerd tarief.

De aankoopopdracht wordt vastgelegd in een schriftelijke opdracht tot dienstverlening. Op de aankoopopdracht zijn de algemene consumenten voorwaarden van de NVM van toepassing.

Verkoop

Wij verzorgen de verkoop van uw woning. Deze service verloopt globaal als volgt.

 • Afspraak ter plaatse, uitleg over het verkoopproces, onze dienstverlening en presentatie.
 • Advies over de hoogte van de vraagprijs en inschatting van de marktwaarde.
 • Bepalen van verkoopstrategie.
 • Verzamelen en recherche van alle akten en overige documenten en informatie inwinning bij gemeentelijke instellingen, Milieudienst, Kadaster en vereniging van eigenaars.
 • Verzorgen van een uitgebreide verkoopbrochure.
 • Aanmelding bij NVM, Funda en MVA en presentatie op eigen website.
 • Begeleiding van bezichtigingen en informatieverstrekking aan aspirant-kopers.
 • Op de hoogte houden van ontwikkelingen naar aanleiding van bezichtigingen.
 • Bij een bod wordt in nauw overleg met u de beste onderhandelingsstrategie bepaald.
 • Voorbereiden en begeleiden van koopakte bij de notaris.
 • Begeleiding eventuele taxatie en bouwkundige keuring.
 • Toezien op voortgang en aflopen van cruciale data zoals die van de ontbindende voorwaarde(n).
 • Begeleiding inspectie van de woning en leveringsakte bij de notaris.
 • Eventueel nazorg.

De verkoopopdracht wordt vastgelegd in een schriftelijke opdracht tot dienstverlening. Op de verkoopopdracht zijn de algemene consumenten voorwaarden van de NVM van toepassing.

Verhuur

Wij verzorgen de verhuur van uw woning. Over het algemeen betreft dit verhuur van het duurdere, geliberaliseerde segment. Deze woningen worden meestal gestoffeerd en/of gemeubileerd en voor een bepaalde tijd verhuurd. Deze service verloopt globaal als volgt.

 • Afspraak ter plaatse, uitleg over het verhuurproces, onze dienstverlening en presentatie.
 • Advies over de hoogte van de huurprijs.
 • Eventuele begeleiding van een puntentelling-expert die in het kader van de het woningwaarderingsstelsel een puntentelling opstelt.
 • Bepalen van de verhuurstrategie.
 • Verzorgen van een uitgebreide verhuurbrochure.
 • Aanmelding bij NVM, Funda, MVA, Pararius en presentatie op eigen website.
 • Benaderen van verhuur-, relocation- en expatbureaus.
 • Begeleiding van bezichtigen en informatieverstrekking aan aspirant-huurder.
 • Op de hoogte houden van ontwikkelingen naar aanleiding van bezichtigingen.
 • Opmaken van het huurcontract.
 • Begeleiding inspectie van de woning.
 • Eventueel nazorg.

De verhuuropdracht wordt vastgelegd in een schriftelijke opdracht tot dienstverlening. Op de verhuuropdracht zijn de algemene consumenten voorwaarden van de NVM van toepassing.

Taxatie

Onze taxateur is ingeschreven in het register van stichting VastgoedCert en is daarmee een gecertificeerd taxateur.

Wij voeren taxaties uit ten behoeve van: de aankoop van een woning, het verkrijgen van een hypothecaire geldlening, fiscale doeleinden (successie), splitsing of op verzoek van de rechtbank.

Op de taxatie zijn de algemene consumenten voorwaarden van de NVM van toepassing.